המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
השפעת אקלים משפחתי וקוהרנטיות על מידת הקשר בין הורים לבנים/ות בוגרים/בוגרות "חוזרים/ות בתשובה" ואחרים

השפעת אקלים משפחתי וקוהרנטיות על מידת הקשר בין הורים לבנים/ות בוגרים/בוגרות "חוזרים/ות בתשובה" ואחרים

שם המחבר: דרדשטי פריבורז
תאריך לועזי: 1988
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל אביב - החוג לפסיכולוגיה
מחקר השוואתי בין משפחות של חוזרים בתשובה לבין משפחות 'רגילות', בכל הנוגע ליחסי הורים-ילדים, מוצא המשפחה, ועמדות ההורה כלפי התפתחותו של הבן/בת. הנבדקים - 126 זוגות הורים, 76 מתוכם הורים לחוזר בתשובה, ו52 ללא. מן הממצאים: הורים של ח"ב תפסו את הקשר עם הבן כבעייתי יותר, נמצאו הבדלים בתפיסת קשיי ההתפתחות של הבן/בת בשתי הקבוצות. כמו כן האקלים המשפחתי של משפחות ''רגילות' היה טוב יותר מאשר בקרב הורים של ח"ב. בדפי הרקע למחקר מופיע מידע חשוב הנוגע לשנות השמונים, בנוגע לאופיים של החוזרים בתשובה, היחס לתופעה בימים ההם, הקשר ל'כתות המיסטיות', אקלים משפחתי וקוהרנטיות משפחתית.
כללי

כותרת

עוד מידע