המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
השתלבותם של חרדים בעלי השכלה גבוהה או מקצועית במקומות עבודה

השתלבותם של חרדים בעלי השכלה גבוהה או מקצועית במקומות עבודה

שם המחבר: מלחי אסף
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - מחקר וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
מחקר המבקש לבחון מספר היבטים ביחס לסטטוס התעסוקתי של נשים וגברים חרדים אשר רכשו השכלה גבוהה או הכשרה מקצועית בין השנים 2003-2006. בין השאר נבדקו: שיעור המועסקים, היקף משרה, שכר ומצב כלכלי, עיסוק מרכזי של בן הזוג, רמת דתיות מקום העבודה, בחינת המצב התעסוקתי הנוכחי של בוגרי הכשרות שונות, מקצועיות וגבוהות כאחד, אפיון הרקע הסוציו-דמוגראפי של חרדים בוגרי הכשרות מקצועיות והמסלולים האקדמאים שהם עברו, אפיון השתלבותם המקצועית והחברתית של חרדים בוגרי הכשרות אלו במקומות עבודה ועוד. קרוב לשליש מהמשיבים הנם חרדים ליטאים (גברים ונשים), כ24% הם חרדים ספרדים, ועוד פחות מכך (כ11% בלבד) מרוכשי מקצוע או השכלה גבוהה הם חסידים. 52.4% מהגברים החרדים במסגרת סקר זה הנם בעלי תואר אקדמי, והשאר בעלי תואר הנדסאי או בעלי תעודה מקצועית מוכרת. 54% מהנשים הנן בעלות תואר הנדסאי או תעודה מקצועית מוכרת, %34.3 הנן בעלות תואר אקדמי ו- 11.7% בעלות תעודה אקוויוולנטית לתואר ראשון בהוראה.
כללי

כותרת

עוד מידע