המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

שם המחבר: מרציאנו רעות , קאופמן דן
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
קישור לרשומה המלאה
הדוח בדק את הצלחתם של האקדמאים החרדים במציאת עבודה בתום לימודיהם, ובירר את יחס שוק העבודה כלפיהם. בירור זה נעשה על ידי מחקר השוואתי. במהלך המחקר, הועברו שאלונים לבוגרים חרדים ולא חרדים של אותו מוסד לימודים, על מנת להשוות בין תהליכי ההשתלבות שלהם בשוק התעסוקה, בדגש על כמות התשובות ממעסיקים, זמני חיפוש העבודה, גובה שכרם וכיו"ב. נבדקו 492 בוגרים אקדמאיים, מתוכם 218 חרדים. בקרב המשתתפים החרדים, 111 היו גברים בגיל 35.7 בממוצע ו-107 היו נשים, בגיל 31.2 בממוצע. כל המשתתפים היו בוגרי הקריה האקדמית אונו בשנים 2004-2011. בניתוח התשובות נבדקו ונשלטו משתנים נוספים, על מנת לבודד ככל הניתן את השפעת היותם של מחפשי העבודה חרדים, על תהליך חיפוש העבודה. מרכיבי המחקר האיכותנים מציירים תמונה של תהליך חיפוש עבודה קשה ולעתים מייאש עבור החרדים. החרדים מציינים בראיונות בעל-פה ובשאלות הפתוחות כי הם נתקלים בהתעלמות מצד המעסיקים ושוק העבודה, בשווקי תעסוקה מוצפים, בהתייחסות עוינת להיותם חרדים ולזלזול ברמת התעודה בה הם מחזיקים.
כללי

כותרת

עוד מידע