המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
השתלבות בשוק העבודה של בוגרות סמינרים במגזר החרדי

השתלבות בשוק העבודה של בוגרות סמינרים במגזר החרדי

שם המחבר: גולדפרב יעל
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
הדוח מציג ממצאי ניתוח השוואתי בין בוגרות לימודי הנדסאות בסמינרים להוראה במגזר החרדי, לבין בוגרות לימודי הוראה במסלולים שונים במסגרת אותם הסמינרים, אשר לקחו חלק בתוכנית ההכשרה החלופית (6 סמינרים, מתוך כ-30 סמינרים המוכרים על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך). הניתוח בוחן הבדלים בין שתי קבוצות בוגרות מסלולי ההכשרה השונים, בהשתלבות בתעסוקה לאחר תקופת הלימודים וההכשרה בסמינרים. למרות ההערכות שההנדסאיות ייקלטו בשוק העבודה מהר יותר, הנתונים מעידים על שיעורי תעסוקה גבוהים מאד של בוגרות שני מסלולי ההכשרה. עם זאת, ההבדלים באים לידי ביטוי ברמת השכר והיקף המשרה, לטובת לימודי הנדסאות, והממצאים מעידים גם על ביקוש גבוה בשוק העבודה לבוגרות הסמינרים בתחום ההנדסאות.
כללי

כותרת

עוד מידע