המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
התנדבות בישראל: מתוך ממצאי הסקר החברתי 2004-2002

התנדבות בישראל: מתוך ממצאי הסקר החברתי 2004-2002

שם המחבר: שפרנסקי מיכאל
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: דוח מחקר
שם כתב העת או הספר הערוך: סדרת נירות עבודה
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הדוח מציג את ממצאי הסקר החברתי 2004-2002 על השתתפותם של אזרחי ישראל בוגרים בפעילות התנדבותית, ובוחן את הקשר בין השיעורים ואת דפוסי ההתנדבות לבין מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים-כלכליים וערכיים- פסיכולוגיים. על סמך ממצאי הסקר, המחבר מציע הסברים אפשריים ביחס לפערים בשיעורי המתנדבים בקרב קבוצות חברתיות שונות בישראל ומתייחס לדרכים להעמקת הידע בנושא התנדבות במסגרת הסקר החברתי של הלמ"ס. מממצאי הדוח: יהודים מתנדבים בשיעורים גבוהים מאשר ערבים, גברים מתנדבים יותר מנשים, ותיקים מתנדבים יותר מעולים של שנת 1990 ואילך, נשואים מתנדבים יותר מפנויים. עלייה ברמת הדתיות מגדילה את שיעורי המתנדבים בקרב האוכלוסייה היהודית. בקרב הערבים, הקשר בין מידת הדתיות ושיעורי ההתנדבות הפוך.
כללי

כותרת

עוד מידע