המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
התנדבות ושירות צבאי במגזר החרדי

התנדבות ושירות צבאי במגזר החרדי

שם המחבר: מלחי אסף
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התמ"ת - מנהל מחקר וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
דוח המחקר נועד להציג נתונים עדכניים אודות תרומתו של הציבור החרדי לקהילה במסגרת התנדבותית ואת תרומתו למדינת ישראל. הממצאים מתייחסים לשיעורי ההתנדבות והמשרתים בצבא בקרב אוכלוסייה זו, ביחס לאוכלוסיה חילונית-מסורתית. המחקר מבוסס על נתוני הסקר החברתי לשנים 2002-2007 של הלמ"ס. מממצאי המחקר: חלק לא מבוטל מהגברים החרדים בגילאים מבוגרים יותר משרתים שירות צבאי כלשהו, לרוב שירות מקוצר וחלקי. על אף העובדה שישנם כיום מסגרות שירות צבאיות ואזרחיות ייעודיות וייחודיות לבני המגזר החרדי, טרם ניתן לראות שינוי משמעותי בקרב אוכלוסייה זו ביחס לנושא השירות הצבאי בישראל. עם זאת, רבים מהם עוסקים בפעילות התנדבותית כלשהי, בין אם בתוך הקהילה פנימה ובין אם לטובת כלל הציבור בישראל. כ- %36 מהחרדים עסקו בפעילות כזו בשלושת החודשים שקדמו לעריכת הסקר, בהשוואה ל-%13.6 בלבד מהחילונים-מסורתיים. שיעור התנדבות כה גבוה מעיד על כך החברה החרדית כחברה שערכי הנתינה והסיוע לזולת הם ערכים העומדים במרכז הווייתה.
כללי

כותרת

עוד מידע