המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
התעללות רוחנית: המשגה ראשונית בעקבות קבוצה טיפולית חרדית

התעללות רוחנית: המשגה ראשונית בעקבות קבוצה טיפולית חרדית

שם המחבר: דהאן ניקול , לוי ציפי
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: חברה ורווחה
כרך: לא,1
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים
המאמר מציע להמשיג 'התעללות רוחנית' כסוג התעללות נוסף לסוגי ההתעללות הנדונים בספרות המקצועית: התעללות פיזית, נפשית, מינית וכלכלית. בעקבות מחקר פעולה משתתף ואינטרפרטטיבי שנערך בקבוצה טיפולית חרדית בהשתתפות שמונה נשים נפגעות אלימות, הוגדרה 'התעללות רוחנית' ככל ניסיון לפגוע בעצמי הרוחני, בחיים הרוחניים, או ברווחה הרוחנית של האישה, על פי שלוש רמות עוצמה: א. הקטנת הערך הרוחני של האישה, של אמונותיה או של עשייתה הרוחנית. ב. הגבלת עשייתה הרוחנית. ג. גרימת עבירה רוחנית. המושג והטיפולוגיה הנלווית לו מוסברים באמצעות דוגמאות שמקורן בחוויות ההתעללות שבהן התנסו הנשים. הכותבות מציעות דרכי טיפול והתערבות גורמים מוסמכים בבעיות אלימות כנגד נשים בחברה החרדית, לאור ממצאי המחקר וההמשגה שהוא מציע.
כללי

כותרת

עוד מידע