המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
התערבות ערכים מקצועיים-תרבותיים בשביעות רצון מעבודה בפנימיות חרדיות

התערבות ערכים מקצועיים-תרבותיים בשביעות רצון מעבודה בפנימיות חרדיות

שם המחבר: בן שלמה נחום
תאריך לועזי: 1995
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר אודות הקשר שבין מידת שיתופם של עובדים בקבלת החלטות וקבלת תגמולי עבודה שונים, לבין שביעות רצון של עובדים מעבודתם. המחקר נערך בקרב 148 עובדים בפנימיות ילדים חרדיות ודתיות, אשר נשאלו אודות ציפיותיהם ודעותיהם על נושאים שונים בעבודתם. מממצאי המחקר: בקרב עובדים חרדיים מידת הרצייה בשיתוף בקבלת החלטות נמוכה באופן מובהק מאשר בקרב עובדים לא חרדיים. כמו כן היא נמוכה בקרב נשים לעומת גברים. מידת הרציה של שיתוף גבוהה יותר בקרב גברים חרדים מאשר גברים לא חרדים. ההסבר המוצע הוא שהעובדים החרדים מעתיקים מהדפוסים שחוו בחברתם, בעיקר מתקופת הישיבה, את אי השותפות בהחלטות ואת הכפיפות לסמכויות. גם הפער שבין נשים לגברים מוסבר בכך שהן מורגלות להגביל את פעילותן החוץ-ביתית, ורק בתפקידים הנשיים המסורתיים הן רואות הגשמה וייעוד. עם זאת, האחוז הגבוה (60%) של הגברים החרדיים שהביעו רצייה בשיתוף, מלמד על מגמת שינוי בחברה החרדית, ותמורות במצבה הכלכלי שלה ותלותה במוסדות הציבור והשלטון.
כללי

כותרת

עוד מידע