המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
התפתחותם של מעגלי היבדלות בקרב חרדים קנאים : עמרם בלוי כמקרה מבחן

התפתחותם של מעגלי היבדלות בקרב חרדים קנאים : עמרם בלוי כמקרה מבחן

שם המחבר: קפלן קימי
תאריך עברי: תשע"א
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: ציון
כרך: עו, ב
מספרי עמודים: 218--179
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: החברה ההיסטורית הישראלית
בשני העשורים הראשונים שלאחר הקמת מדינת ישראל עמד המנהיג רב-הכריזמה עמרם בלוי בראש 'נטורי קרתא', כמנהיג החרדי הקנאי המוכר ביותר בציבור הישראלי. המאמר מתחקה אחר האירועים, התהליכים וההתפתחויות שהביאו אותו למעמד זה, וכן לגיבוש תפיסת עולם בדלנית כנגד המפעל הציוני וכנגד החרדים שהחליטו לשתף פעולה עם מפעל זה. תהליך זה, שראשיתו בתחילת השלטון הבריטי האזרחי בארץ ישראל, הגיע לכלל גיבוש מלא לאחר הקמת המדינה, והורכב מארבעה מעגלי היבדלות עיקריים: מן החברה יהודית הישראלית בכלל, מרובה של החברה החרדית שהחזיקה בעמדות מתונות, מחוגים מסוימים בקרב הקנאים המכונסים תחת כנפי 'העדה החרדית', וכן מאחיו משה בלוי, ממנהיגיה רבי-ההשפעה של אגודת ישראל בתקופת המנדט. המאמר סוקר את הפרשיות העיקריות שהשפיעו על התפתחות משנתו הבדלנית, ואת קוי האופי של פעילותו.
כללי

כותרת

עוד מידע