המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ואהבת לרעך – אם הוא כמוך: הון חברתי של מתנדבים חרדיים בשירות האזרחי

ואהבת לרעך – אם הוא כמוך: הון חברתי של מתנדבים חרדיים בשירות האזרחי

שם המחבר: מלחי אסף
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר מספק הסברים חדשים באשר לתהליך בחירת מסגרת ההתנדבות של מתנדבים חרדים במסגרת השירות האזרחי. נבחנו באופן שיטתי מאפיינים וסוגים שונים של 'הון חברתי' בקרב חרדים מקהילות מגוונות המשרתים במסגרת השירות האזרחי, במטרה לברר מהי מידת השפעתם של סוגי הון זה על בחירת מסגרת השירות של מתנדבים אלו: התנדבות 'מסתגרת' בתוך הקהילה, והתנדבות 'פתוחה' מחוץ לקהילה החרדית בישראל. בנוסף בוחן הכותב את הקשר בין מערך מניעים שונים להתנדבות, לבין סוגי ההון החברתי של המתנדבים. ממצאי העבודה מלמדים כי מתנדבים מקהילות חרדיות "סגורות" בעלי הון חברתי 'מלכד' גבוה, משרתים לרוב במסגרות פנים קהילתיות, בדרך-כלל מסיבות אלטרואיסטיות וחברתיות ובשל חששם מחשיפה לאוכלוסיות שאינן חרדיות. לעומתם, מתנדבים מקהילות חרדיות "פתוחות" (באופן יחסי) בעלי הון חברתי 'מגשר' גבוה, בוחרים לעיתים קרובות לשרת במסגרות התנדבותיות כלליות מחוץ לקהילתם.
כללי

כותרת

עוד מידע