המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ואין שיור רק התורה הזאת

ואין שיור רק התורה הזאת

שם המחבר: בראון בנימין
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: ארץ אחרת
כרך: 41
מספרי עמודים: 65--56
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: עמותת ארץ אחרת
המאמר משרטט את קווי היסוד של ה'השקפה' החרדית מאז השואה, והתמודדות העולם החרדי עם המודרנה, עם החילון, עם הציונות, עם השואה ועם המדינה. המאמר פותח בתזת 'ירידת הדורות' העומדת מאחורי כל שמרנות, ומברר את השמרנות ההלכתית ושלילת הרפורמה והמודרניזציה של ההלכה, כמו גם השמרנות האמונית ואידיאל ה'אמונה התמימה'. כמו כן עוסק המאמר במשנתם של החזון איש, הרב וולבה, בענין הגיוס, במגמות ההחמרה, וכן בעמדות יסוד כלפי טבע האדם, בחירת ישראל, וההבדלים שבין גברים ונשים בהשקפה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע