המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ועדת דוברת והציבור החרדי : האם הדוח ניתן ליישום ובאיזו מידה ?

ועדת דוברת והציבור החרדי : האם הדוח ניתן ליישום ובאיזו מידה ?

שם המחבר: סמדג'ה ארי
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: לקראת מהפכה חינוכית?
מספרי עמודים: 262--281
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ון ליר בירושלים
מאמר מאת רב חרדי בירושלים, בעקבות דוח ועדת דוברת לרפורמות בחינוך משנת 2003. הכותב מצביע על הבעיה שניצבה לפני הוועדה בכל הנוגע לחינוך החרדי, ומנסה לתחום את נקודות המחלוקת העיקריות ואף להצביע על פתרונות אפשריים לחלק מהן. במקביל, הוא מנסה להפחית את מצוקת קברניטי החינוך הממלכתי הנוגעת לציבור החרדי על ידי התעלמות מן החלקים שלגביהם אין כל הבדל משמעותי בין הציבור החרדי לממלכתי הכללי והדתי. בסיום המאמר מציג הכותב חלופות לפתרון הבעיה ביחס לציבור החרדי, כגון: הקמת ועדה פנים חרדית, ועדת רבנים, ותוכנית העצמה של מגמות שקיימות כבר בחינוך החרדי, כגון בחינוך הבנות וברשת 'מעיין החינוך התורני' של ש"ס.
כללי

כותרת

עוד מידע