המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
זהויות ישראליות: יהודים וערבים מול המראה והאחר

זהויות ישראליות: יהודים וערבים מול המראה והאחר

שם המחבר: אורון יאיר
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: החינוך וסביבו
כרך: לב
מספרי עמודים: 276-267
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: סמינר הקיבוצים
קישור לרשומה המלאה
המאמר מתבסס על שני מחקרי זהות שנערכו בהפרש של 18 שנים, והוא עוסק בארבעה דגמים של תת זהויות יהודיות ישראליות הקיימות בחברה הישראלית : הלא דתית (חילונית), המסורתית, הדתית לאומית והדתית חרדית. לצידן ולעומתן מוצגת במחקר הזהות הערבית (פלסטינית) ישראלית, שגם היא כמובן אינה מקשה אחת. המאמר עומד על החוסן והקוהרנטיות הפנים-זהותית של כל אחת מתת-הזהויות אלה, על היחסים בין הקבוצות השונות, על פוטנציאל הקונפליקט וההרמוניה ביניהן, ועל הנדרש מן המעשה החינוכי כדי לקדם יחסים דמוקרטיים תקינים, פלורליסטיים וסובלניים ביניהן. ב'אחרית דבר' טוען המחבר כי רוב הנבדקים מן המגזר החרדי אינם מתמודדים כלל עם המרכיב הישראלי בזהותם ועם המרכיב הציוני העומד בבסיס קיומה של מדינת ישראל. עם זאת, התשובות שנתנו על ידי סטודנטיות מן הזרם החרדי במחקר שנערך בשנת 1990, מצביעות ששלילתן את הישראליות ואת הציונות אינה כה מוחלטת כפי שמציגה זאת ההשקפה החרדית הרשמית.
כללי

כותרת

עוד מידע