המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
זהותה הנשית של הבת החרדית האשכנזית המתחנכת במוסדות החינוך החרדי (ליטאים וחסידיים)

זהותה הנשית של הבת החרדית האשכנזית המתחנכת במוסדות החינוך החרדי (ליטאים וחסידיים)

שם המחבר: זיוון יעל
תאריך לועזי: 2008
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר המבקש לבחון כיצד נשים חרדיות, מן הזרמים הליטאיים והחסידיים, תופסות את משמעות היותן נשים ואת נשיותן, רטרוספקטיבית, כפי שהיא הובנתה להן בתהליך הסוציאליזציה שעברו בבית הספר, תוך עמידה על ההבדלים שבין שני זרמים אלה. נבדקו 30 נשים אשכנזיות, אשר נדרשו לכתוב חיבור בנושא מעלותיו של בית הספר וחסרונותיו, וכן בוצעו ראיונות זהות מובנים למחצה שהתייחסו לעשרות פרמטרים בבית הספר ובהגדרתו. בין ממצאי המחקר: ערך הצניעות נמצא כמרכיב מהותי ומרכזי בזהות הנשית החרדית, אך עם זאת נמצאו הבדלים: המודעות לנשיות, בהקשר הדתי של הצניעות, חזקה יותר בקרב החברה החסידית, כמו גם תחושת תרומתו של בית הספר לעיצוב זהותן הנשית. הצניעות היא הדרך העיקרית דרכה מביאות הרווקות את זהותן הנשית לידי ביטוי, לפיכך הן עוסקות בה יותר מאשר הנשואות. המעבר מרווקות לחיי נישואין מאפשר בירור אמיתי של מידת הצניעות אצל האשה. בנוגע להכוונת הנשיות כלפי תפקיד מגדרי מול הבעל הלומד – נמצא שחסידיות פחות מערבות את העיסוק בחובתו הדתית של הבעל בזהותן הנשית, וקיימת יותר דיפרנציאציה בינן לבין הגבר שלצידן. האשה החרדית המודרנית מקפידה להציג את מידת למדנותו של בעלה כי בכך היא מבטאת מעמד של כוח ושל סמכות, שהרי מעמדה מושפע ממעמדו.
כללי

כותרת

עוד מידע