המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
זרימות חרדיות ביהדות המזרחית בת זמננו

זרימות חרדיות ביהדות המזרחית בת זמננו

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך עברי: תשע"ב
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: זהויות – כתב עת לתרבות ולזהות יהודית
כרך: 1
מספרי עמודים: 86--71
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ון ליר בירושלים
מחקר שדה שנערך ביותר מעשרים בתי כנסת עדתיים בישראל, בהם מתרחש מפגש בין חרדים ללא חרדים ביהדות המזרחית. המאמר מאיר תהליכים בשתי קבוצות מרכזיות: "בני תורה", אברכים ורבנים, וציבורי תנועת התשובה, חוזרים בתשובה ומתחזקים. המחקר האתנוגרפי מדגיש בדרך כלל את החדירה האקטיביסטית־אידיאולוגית של תנועת התשובה ותנועת ש"ס לקהילות המזרחיות. המאמר בוחן תהליכים אלה על יסוד דינמיקה נוספת–הזרימה הכרוכה בהקשרים המקומיים, המשפחתיים והקהילתיים. אלה תהליכי שינוי פנים־קהילתיים, שהופכים את סיפור התפתחותה של החרדיות המזרחית מתיאור של השתלטות כוחנית המסתייעת בתנאים מבניים ופוליטיים לתיאור שהוא ער יותר לחיי היומיום ולדרך שבה הפכו הזרימות לחלק מהטריוויאליות של החיים המקומיים. עם זאת המתח בין חרדים ללא חרדים עומד בעינו גם כשאינו תוצאה של התערבות חוץ־קהילתית.
כללי

כותרת

עוד מידע