המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חברת הקדושה: תהליך הקמת בית בחסידות גור - פרק בהווית חייה של חצר חסידית בישראל

חברת הקדושה: תהליך הקמת בית בחסידות גור - פרק בהווית חייה של חצר חסידית בישראל

שם המחבר: וסרמן נאוה
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר- אילן
עבודת דוקטור מקיפה וברוח אוהדת, על חסידות גור ו'תקנותיה' בתחום ה'קדושה', קרי המיניות של הגבר וההסדרים המשפחתיים שסביבה. העבודה סוקרת את תפיסתו של האדמו"ר 'בית ישראל' לאחר השואה סביב הענין המיני, את חברת הגברים הגוראית על כל היבטיה, ואת חברת הנשים המקבילה לה. לאחר מכן נסקר בהרחבה תהליך השידוך בחסידות זו, יום הכלולות וההנהגות המיוחדות בעניני אישות. חסידות גור מוצגת כ'חברת קדושה' המקבילה ל'חברת הלומדים' שטבע מנחם פרידמן.
כללי

כותרת

עוד מידע