המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חווית האימהות והקשר הזוגי לאחר הולדת ילד ראשון בקרב נשים חילוניות וחרדיות

חווית האימהות והקשר הזוגי לאחר הולדת ילד ראשון בקרב נשים חילוניות וחרדיות

שם המחבר: לוק-שמר נועה
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: עבודת גמר לתואר מוסמך
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לרשומה המלאה
מחקר איכותני מתוך דגש על חוויתה הסובייקטיבית של כל אם, לאחר הולדת ילדה הראשון וחוויתה את הקשר הזוגי, בדגש האינטגרציה עם מעגל המשפחה, מעגל החברים, ומעגל החברה והקהילה. המחקר מתייחס לחווייתן של אימהות בשני מגזרים שונים בישראל: המגזר החילוני והמגזר החרדי, ומדגיש את ההבדלים בחוויה ובתפיסה האימהית הנובעים מתוך השתייכות לשתי חברות בעלות ערכים, נורמות וציפיות שונות. המרואיינות מן המגזר החרדי משתייכות לזרמים שונים: חסידי, ליטאי, חוזרות בתשובה, עולות חדשות וילידות הארץ. ממסקנות המחקר: בעוד שזוגות חילוניים בנו זוגיות, ולכן צריך "לפנות מקום" להורות, בקרב חרדים - הזוגיות נועדה להכיל הורות מלכתחילה, ולכן חווית השינוי בקשר הזוגי פחותה. הכותבת ממליצה על בניית תוכניות התערבות מתאימות לאוכלוסייה החרדית, ללווי האם ובני הזוג לאחר לידת ילד ראשון.
כללי

כותרת

עוד מידע