המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חווית האלימות ביחסים אינטימיים בקרב נשים והשתקפות חיי האמונה והיהדות על מציאות זו

חווית האלימות ביחסים אינטימיים בקרב נשים והשתקפות חיי האמונה והיהדות על מציאות זו

שם המחבר: דנן ענת
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית
העובדה בוחנת את השפעת האמונה והחוויה הרוחנית על חייהן של נשים דתיות וחרדיות אשר חוו אלימות מצד בן הזוג. בשיטת מחקר איכותנית פנומנולוגית נבדקו 15 נשים בגילאי 26-55 המתגוררות בירושלים אשר היו מוכרות בלשכות הרווחה השכונתיות, ואשר רובן משתייכות לעדות המזרח. מממצאי המחקר: הפרשנות שמעניקות הנשים לאירועים האלימים שחוו מצד בן הזוג, מבוססת על תפיסה אמונית, לפיה כל מה שעובר עליהן מתרחש בהשגחה פרטית ונתפר במיוחד עבורן. התרחשויות אלימות אלה הן 'תיקון' בעיניהן, והן מאמינות כי בידן ניתן הכוח לעצור את האלימות בהתערבות שמים, באם תיטבנה את דרכיהן. יחד עם זאת הן מאמינות בבחירה חופשית, בן הזוג נושא באחריות על מה שמתרחש, אלא שמנגד גם לאשה ישנה אחריות על מצבים אלה ובידה לשנותם. מן הממצאים משתקפת קשת רחבה של אופני התמודדות עם האלימות, אך כולם שרויים תחת קבלת הדין, ותחת חובתה של האשה לפתח חוסן נפשי ותקוה מתוך תפילות וקשר עם האל.
כללי

כותרת

עוד מידע