המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חסמים בציבור היהודי הדתי והחרדי בפני שיפור במעמדם של ערביי ישראל ושיפור היחסים בין יהודים לערבים

חסמים בציבור היהודי הדתי והחרדי בפני שיפור במעמדם של ערביי ישראל ושיפור היחסים בין יהודים לערבים

שם המחבר: סטטמן דני
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: חסמים בפני שוויון: הערבים בישראל
כרך: 49
מספרי עמודים: 182-177
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
קישור לרשומה המלאה
פרק המבקש להצביע על תרומתו הבעייתית של הציבור הדתי והחרדי לשימורה ולעידודה של התפיסה המפלה כלפי ערביי ישראל ולחיזוק החסמים המונעים שוויון, שייכות, ניעות חברתית ופיתוח של החברה הערבית בישראל. חשיבותו של נושא זה אינה רק בהקשר הצר של קבוצה זו, אלא בהקשר של האפשרות הרחבה יותר לחולל שינוי במעמדם של ערביי ישראל, שכן הריבוי הטבעי של הציבור הדתי והחרדי גדול באופן משמעותי מזה של הציבור החילוני. הכותב סוקר את הסיבות והמניעים לתפיסות הסטיגמטיות כלפי הערבים בציבורים אלה, ומבקש דרך לפריצת החסמים. לדבריו ניסיונות ליצור דיאלוג בין אנשי דת יהודים למוסלמים ונוצרים לא הניבו פירות, מפאת העובדה שבשני הצדדים היסוד הלאומי חזק יותר מאשר היסוד הדתי. הכותב מאשים את מפעל ההתנחלויות אשר הציבור הדתי מושקע בו, אך מסכם כי ניתן להיות אופטימי אם יתבצעו תוכניות לימודים ייחודיות, שיציגו את השכן המוסלמי לא כאויב, אלא כמאמין כמותם, כגר, כרע, כאזרח שותף. ניתן למצוא במסורת הדתית משאבים בעלי עוצמה כדי לעשות זאת.
כללי

כותרת

עוד מידע