המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדיות, דתיות-לאומיות וחילוניות בהשכלה גבוהה: פרספקטיבה רב מודרנית

חרדיות, דתיות-לאומיות וחילוניות בהשכלה גבוהה: פרספקטיבה רב מודרנית

שם המחבר: בן-חיים ליאור
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: ישראל והמודרניות
מספרי עמודים: 421-395
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
בעקבות התפשטותה של ההשכלה הגבוהה בקרב נשות המגזר החרדי, מבקש המחקר לבחון את המשמעויות הנגזרות מתופעה זו ביחס לדימויין של נשים אלה כלפי היבטים של המודרנה והחברה הישראלית. נבחרה פרספקטיבה השוואתית לסטודנטיות משלושה מגזרים: החרדי, הדתי-לאומי, והחילוני. מממצאי המחקר: בהקשר הערכי בולטת העובדה כי שתי הקבוצות הדתיות חולקות מחויבות חזקה לערכים מסורתיים, אך מייחסות חשיבות גם לערכי מודרנה. בסוגיית מעמד האשה, החרדיות נחרצות בדרישתן לבידול חברתי, אך בו בזמן הן נכונות לשיתוף פעולה חלקי עם מגזרים אחרים במישור המקצועי. סיכום המחקר: (א) הנוסח החילוני – אסימטריה קוטבית: מכוונות מודרנית גבוהה ומסורתית נמוכה, ללא קשר שלילי מובהק ביניהן. (ב) הנוסח החרדי – אסמטריה מתונה: כוונות מסורתית גבוהה ומודרנית בינונית, ללא קשר שלילי מובהק ביניהן. (ג) הנוסח הדתי-לאומי – סימטריה: מכוונות מסורתית ומודרנית בינוניות, וקשר שלילי מובהק ביניהן.
כללי

כותרת

עוד מידע