המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדים בחברה משתנה: השכלה, תעסוקה וצבא

חרדים בחברה משתנה: השכלה, תעסוקה וצבא

שם המחבר: כרמון אריק , שטרן ידידיה צ'
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון הישראלי לדמוקרטיה - יום עיון 13.10.2010
קישור לרשומה המלאה
ביום רביעי, ה' בחשון תשע"א, 13 באוקטובר 2010, נערך יום עיון בנושא האוכלוסייה החרדית בחברה משתנה. בין השאר השתתפו רבנים, אנשי ציבור, ראשי תחומים/נציגים ממשרדי הממשלה, נציגי ארגונים חברתיים המקדמים נושאים אלו בתוך הציבור החרדי, נציגי התכניות הייעודיות לאוכלוסייה זו בצה"ל (דוגמת שח"ר או הנח"ל חרדי), אנשי שטח מהציבור החרדי, ראשי מכללות חרדיות, מעסיקים ואנשי אקדמיה. הדיון התמקד בשלושה נושאים עיקריים: רכישת השכלה אקדמית, יציאה לעבודה וגיוס לצבא ולשירות האזרחי-לאומי בקרב בני החברה החרדית. במהלך הדיון בסוגיות אלו הציגו הדוברים נתונים מספריים, קשיים וחסמים לקידומם של נושאים אלה בציבור החרדי וכן נדונו התפיסות בנוגע לחיכוך הרב בין החברות המתקיים סביב סוגיות אלו. פרוטוקול מלא מן המושבים, בהם השתתפו: ד"ר אריק כרמון, פרופ' ידידיה שטרן, פרופ' אניטה שפירא, פרופ' תמר הרמן, ד"ר נרי הורוביץ, ד"ר מומי דהן, יאיר שלג, ד"ר לי כהנר, ד"ר נסים לאון, פרופ' קימי קפלן, פרופ' תמר אלאור, סא"ל דרור שפיגל, ד"ר ראובן גל, הרב בצלאל כהן, פרופ' אשר כהן.
כללי

כותרת

עוד מידע