המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדים בשוק העבודה

חרדים בשוק העבודה

שם המחבר: סלומון-אליה טלי
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב, החוג ללימודי עבודה
המחקר בודק את התפלגות התעסוקה והשכר בשוק העבודה של בוגרי ישיבות חרדים, מול חילוניים בוגרי מוסדות אקדמיים בישראל. לצורך כך הושוו נתוני השכר של בוגרי ישיבות ובוגרי מוסדות אקדמיים בשנים 1983 ו-1995, בעלי חמש-עשרה ומעלה שנות לימוד, ונמצאו פערי שכר משמעותיים, לעתים בשיעור של 79% ומעלה. הסבר חלקי לכך: בוגרי הישיבות מרוכזים במקצועות ההוראה, החינוך ושירותי הדת, בעוד בוגרי האקדמיה החילוניים מרוכזים במקצועות פרופסיונליים ניהוליים. המשתנה המשפיע ביותר שכר בוגרי הישיבה הוא המצב המשפחתי, בעוד שעבור בוגרי האקדמיה הן שעות העבודה וההתפלגות לפי מקצועות. משתנה שנות הלימוד השפיע לעתים, ונמצא שההחזר על תואר שני אקדמי גדל, אך לא ההחזר על שנות לימוד בישיבה.
כללי

כותרת

עוד מידע