המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדים בשוק העבודה :ממצאי הסקר החברתי לשנים 2002-5

חרדים בשוק העבודה :ממצאי הסקר החברתי לשנים 2002-5

שם המחבר: פוגל ניר , פרידמן ישראלה
תאריך לועזי: 2005
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
קישור לרשומה המלאה
מצגת נתונים המבוססת על 'הסקר החברתי' של הלמ"ס, המיועד לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ותנאי חייה. בסקר משתתפים מידי שנה כ-7000 איש בני 20 ומעלה, המגדירים את עצמם ואת דתיותם והשתייכותם. באמצעות גרפים מראים הכותבים את מצב התעסוקה במגזר החרדי, את מגמת העלייה בשיעור מחפשי העבודה, לפי מין, שעות עבודה, מצב שביעות רצון מן העבודה, קשר בין תחום לימודים לתחום תעסוקה, ועוד.
כללי

כותרת

עוד מידע