המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדים וחילונים : פתרון בעיות בקרב תלמידים משני מגזרי חינוך

חרדים וחילונים : פתרון בעיות בקרב תלמידים משני מגזרי חינוך

שם המחבר: דמבו יורם , לוין איריס
תאריך עברי: תשנ"ח
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מגמות
כרך: לח,4
מספרי עמודים: 503--469
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון הנרייטה סאלד
מחקר אודות השפעת הלמידה בבית הספר על פתרון בעיות. המחקר משווה בין תלמידים חילוניים לחרדים, עם מיסקונספציה גיאומטרית הנוגעת ליחס בין מושגי ההיקף והשטח. רואיינו 240 בנים, שנחלקו באופן שווה בין שני המגזרים ובין שתי קבוצות גיל: 14-12 ו18-16. התלמידים החילונים לומדים גיאומטריה כחלק מלימודי המתמטיקה והמדעים כל שנות לימודיהם. במגזר החרדי נלמדים תכנים אחרים בדרכי למידה אחרות. מממצאי המחקר: התלמידים החילונים גילו ידע פורמלי מקיף יותר בהכרת נוסחאות, אך לעומת זאת בקבוצה הצעירה החרדים עלו בהישגיהם על החילונים, ואילו בקרב הבוגרים הייתה רמת הביצוע של החילונים טובה יותר. זאת רק בקרב הלומדים 5 יחידות, אך בקרב הלומדים פחות מזה – לא נמצאו הבדלים בהישגים. בניגוד לציפיה כי החילונים ינצלו את הידע הפורמלי שלהם ויפיקו יותר מן האימונים מאשר החרדים, שתי הקבוצות התקדמו במידה דומה. הדיון מתמקד בפרשנות התוצאות ובמשמעויותיהן החינוכיות.
כללי

כותרת

עוד מידע