המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדים לאקדמיה - לימודים אקדמיים לחברה החרדית

חרדים לאקדמיה - לימודים אקדמיים לחברה החרדית

שם המחבר: כהן בצלאל , מלאך גלעד
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: נייר עמדה
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: התאחדות הסטודנטים בישראל - מחלקת המחקר
קישור לרשומה המלאה
מסמך העוסק בבוגרי מערכת החינוך החרדית היוצאים ללימודים אקדמיים. הציבור החרדי מעוניין בלימודים במסגרות בעלות מאפיינים ייחודיים, שלא ניתן להשיג מסגרות הקיימות (כגון: הפרדה מלאה בין נשים לגברים, שעות לימוד שמתאימות לבעלי משפחות וכדומה). בניגוד לעמדת המל"ג, כותבי המסמך, המעורבים בנושא, קובעים כי היעד המרכזי של האקדמיה לחרדים בשנים הקרובות לא צריך להיות כמותי אלא דווקא איכותי. הכותבים סוקרים את הסוגיה על שלל היבטיה, ומציעים פתרונות קונקרטיים לשיפור המצב ברוח זו. שינוי מגמה משמעותי נוסף קשור לגיל הסטודנטים החרדיים, ההולך ויורד, עד שהפך מסלול אטרקטיבי לצעירים וצעירות רבים בציבור החרדי. הכותבים מצביעים על שינוי מגמה זה, כמחייב הערכות הקשורה להעמקת ההכשרה הקדם-אקדמית, לגיוון הלימודים ולהעמדת אפשרויות שונות למימונם.
כללי

כותרת

עוד מידע