המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדים לעתידם - עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

חרדים לעתידם - עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

שם המחבר: מלחי אסף , כהן בצלאל
תאריך לועזי: 2008
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ירושלים לחקר ישראל
קישור לרשומה המלאה
מטרת המחקר לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את החסמים המרכזיים העומדים בפניו בהשתלבות במסלולי לימודים אקדמיים שונים. בנוסף מבקש המחקר ליצור בסיס ידע משמעותי שנועד לסייע למקבלי ההחלטות, בגיבוש כלים יעודיים שיביאו להנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי על גווניו וצרכיו השונים. המחקר נערך בשנת 2006, באמצעות 550 שאלונים לחרדים, גברים ונשים, מכל הזרמים, ובמהלכו נבחן ומּוּפה תחום התעסוקה וההכשרה המקצועית במגזר החרדי בירושלים. בנוסף למחקר הכמותי, נערכה סדרה של ראיונות אישיים, הן עם סטודנטים ואקדמאים חרדים והן עם מנהלי מוסדות ומסגרות-הכשרה שונות. בין ממצאי המחקר: למעלה ממחצית הגברים הנשאלים מעוניינים לרכוש השכלה אקדמית, וכי למעלה מרבע מהנשאלים אף היו מוכנים ללמוד במסגרות אקדמיות שאינן מיועדות לחרדים בלבד. המחקר כולל ממצאים רבים נוספים, והמלצות לפעולה.
כללי

כותרת

עוד מידע