המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדים עם מוגבלות בישראל בשנת 2010: גודל האוכלוסייה, מאפייני רקע, השכלה, תעסוקה ואיכות חיים

חרדים עם מוגבלות בישראל בשנת 2010: גודל האוכלוסייה, מאפייני רקע, השכלה, תעסוקה ואיכות חיים

שם המחבר: פפרמן בני
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
קישור לרשומה המלאה
אוגדן נתונים סטטיסטי, הכולל גרפים, על אוכלוסיית החרדים בישראל. המבוסס על נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2010, עבור גילאי העבודה העיקריים: 20-64 וביחס לאוכלוסיה היהודית בלבד. האוגדן מכיל נתונים על אוכלוסיית החרדים עם מוגבלות, בהשוואה לחילוניים עם מוגבלות ובהשוואה לאוכלוסיה ללא מוגבלות. בין הנתונים המוצגים באוגדן: גודל האוכלוסיה, מאפייני רקע, מאפיינים תעסוקתיים ומאפייני איכות חיים. מתוך סך האוכלוסיה היהודית עם המוגבלות, 7.7% הם חרדים. חלקם של חרדים עם מוגבלות מפריעה מאוד הינו גבוה יותר מחלקם של חילוניים עם מוגבלות מפריעה מאוד – 50% ו – 42% בהתאמה. שיעור התעסוקה של חרדים עם מוגבלות בשנת 2010 עמד על כ-46%, והוא נמוך משמעותית משיעור התעסוקה בקרב האוכלוסייה החילונית עם מוגבלות, העומד על 55.5%. שיעור תעסוקת חרדים עם מוגבלות, הינו דומה לשיעור תעסוקת חרדים ללא מוגבלות (47.8%), אך עדיין מדובר בשיעורים נמוכים בהרבה משיעור התעסוקה בקרב האוכלוסייה החילונית, הן זו המוגבלת והן זו ללא המוגבלות (82.7%). מממצאי הדוח: למעלה מ – 60% מהחרדים עם המוגבלות דיווחו כי לא כ"כ מצליחים או לחלוטין אינם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית, בהשוואה לכ – 31% שדיווחו על כך באוכלוסיה החרדית ללא מוגבלות ול – 45% שדיווחו כך באוכלוסיה החילונית עם מוגבלות.
כללי

כותרת

עוד מידע