המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
חרדים : תצלומים

חרדים : תצלומים

שם המחבר: כהנא מנחם
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: תל אביב וירושלים
שם ההוצאה: מוזיאון ארץ ישראל ובית אבי חי
אלבום תערוכה מעבודותיו של מנחם כהנא, שהוצגה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, וב'בית אבי חי' בירושלים בשנת 2009. כהנא החל לצלם את החברה החרדית בשנת 1995, וככל שהעמיק בנושא זה, כך הלכה היריעה ונפרשה בפניו: החדר, בתי מדרש, בתי כנסת, מגוון טקסים כגון פדיון הבן ופטר חמור, עליות לרגל אל קברי צדיקים, חתונות, לוויות, הפגנות, חגים, וכמובן חיי שגרה של ימות החול, שגם בהם מצא, כצלם, זוויות חדשות ומעניינות מחיי החרדים והחסידות הירושלמית. אוצר התערוכה: אלכס ליבק, חתן פרס ישראל לצילום, שגם כתב דברי מבוא לאלבום. כולל מאמר מבוא ומילון מונחים מאת יואל רפל (ראו ערכו). מדברי כהנא במבוא: "החרדים, בניגוד לדעה הרווחת, הם מסבירי פנים ומניחים לי לצלם בקהילותיהם ובחצרותיהם. הקושי הוא למצוא את הסיטואציה הנכונה, הזמן המתאים והאור המושלם... אמנם במהלך השנים נתקלתי במתי מעט אשר סירבו להצטלם מסיבות אישיות.. אולם גופים חרדים לא מעטים מעוניינים בפרסום חיובי של אורחות חייהם, ובלבד שהדבר ייעשה על פי דרכם".
כללי

כותרת

עוד מידע