המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
טיפול אינטגרטיבי אסטרטגי רגיש-תרבות באוכלוסיות דתיות וחרדיות

טיפול אינטגרטיבי אסטרטגי רגיש-תרבות באוכלוסיות דתיות וחרדיות

שם המחבר: ויצטום אליעזר
תאריך לועזי: 1999
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: להיות שונה בישראל: מוצא עדתי, מגדר וטיפול
מספרי עמודים: 95-83
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: רמות
הפרק המתאר את עבודתו של המטפל עם האוכלוסייה החרדית, במרכז הקהילתי לבריאות הנפש 'עזרת נשים' הממוקם בצפון ירושלים בתוך השכונות החרדיות. הניסיון בעבודה עם מטופלים מאוכלוסייה מיוחדת זו, שהתגבש על בסיס ניסוי וטעייה יותר מאשר בעזרת רציונל מוגדר מראש, הניב פיתוח של מודל אסטרטגי אינטגרטיבי רגיש-תרבות. המאמר מתאר תחילה את החברה החרדית ומאפייניה, את דו-ערכיותה כלפי רופאי נפש, את שפת הקודים שלה למחלות נפש, את דרכי ההתמודדות עם מחלות אלה ואת הסיטואציה הטיפולית. הכותב מציג את המודל שפיתח, באמצעות הצגת וניתוח מקרה של מטופל אשר 'דיבר עם מלאך'. המטפל הפך את השיח עם המלאך משלילי לחיובי, באמצעות מבנה ריפוי סימבולי מיסודו של Daw (1986), אשר הותאם לסיטואציה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע