המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
טקס וטקסט בקונטקסט של קדושה: דרכים לכינון זהות מגדרית של בנים ובנות בגיל 2-5 שנים במסגרות חינוך חרדיות

טקס וטקסט בקונטקסט של קדושה: דרכים לכינון זהות מגדרית של בנים ובנות בגיל 2-5 שנים במסגרות חינוך חרדיות

שם המחבר: מנצורה שולמית
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר איכותני בסוציולוגיה של החינוך, העוסק במערכת החינוך החרדית בגיל המוקדם. הוא פותח בסקירת החינוך החרדי הישראלי ומאפייניו, בדגש טקסים כבודקי גבולות וכמכונני 'חיברות'. הסקירה כוללת את השיח הנשי החינוכי, וזיקתו אל חינוך הגיל הרך. הטקסים בגיל זה כמכונני זהות מגדרית, תוך בדיקת הפדגוגיה החרדית לגווניה, בחינוך הבנים ובחינוך הבנות לחוד. מסקנות המחקר מצביעות על הקשרים שבין האידיאולוגיה של המחנכים ותפיסותיהם המגדריות, לבין הפרקטיקה החינוכית כפי שבאה לידי ביטוי ב'טקסי הקדושה' בגיל הילדות. מכאן שהזהות המגדרית של החניך או החניכה מצויים בקשר הדוק עם תחושת השתייכותם לקהילה.
כללי

כותרת

עוד מידע