המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
"יגעת ומצאת תאמין": מאפייניהם של תלמידים חרדים הנתמכים על-ידי קרן קמ"ח במסלולים אקדמאיים ומקצועיים

"יגעת ומצאת תאמין": מאפייניהם של תלמידים חרדים הנתמכים על-ידי קרן קמ"ח במסלולים אקדמאיים ומקצועיים

שם המחבר: מלחי אסף , בראל מיכל
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: נייר עמדה
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התמ"ת - מחקר וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
נייר עמדה המבקש לסקור ולבחון כיצד ניתן לעודד צעירים חרדים ללמוד במסגרות ללימודים גבוהים, בכדי לקדם את השתלבותה של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה הישראלי ובכך לשפר את מעמדה ומצבה הכלכלי. קרן קמ"ח (קידום מקצועי חרדי) הינה הגורם המשמעותי ביותר בסיוע כלכלי לחרדים המעוניינים ללמוד לימודים אקדמאים או מקצועיים. הקרן החלה את פעולתה בסוף שנת 2112 במטרה לאפשר לצעירים חרדים להיחלץ ממעגל העוני ולהשתלב במסלולים אקדמאיים ומקצועיים שיובילו אותם למציאת פרנסה איכותית. עד 2012 סייעה הקרן ליותר מ-3,511 נשים וגברים חרדים במסלולי לימוד אלו. כדי לקבל תמונת מצב מקיפה על אוכלוסיית החרדים הלומדים בתמיכת הקרן ועל מנת שניתן יהיה לאפיין את בחירתם במסלול אקדמי או מקצועי וכן להצביע על הקשיים העומדים בפניהם, הוחלט במנהל מחקר וכלכלה בתמ"ת לערוך סקר שיכלול את כלל אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים בתמיכת הקרן, ביניהם הסטודנטים הלומדים במסגרת תוכנית 'חרדים לעתידם' שהינה תוכנית ממשלתית לסבסוד שכר לימוד לגברים חרדים הלומדים במסלולים אקדמאים. במסגרת התוכנית לומדים כ- 211 גברים הזוכים לסיוע והכוונה מקצועיים במסגרת מיזם תב"ת וארגון הג'וינט השותפים בתוכנית.
כללי

כותרת

עוד מידע