המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
יהודים ישראלים – דיוקן: אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009

יהודים ישראלים – דיוקן: אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009

שם המחבר: אריאן אשר , קיסר-שוגרמן איילה
תאריך עברי: תשע"ב
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון הישראלי לדמוקרטיה, בית אבי חי
קישור לרשומה המלאה
דוח הסוקר את פניה של החברה היהודית הישראלית לקראת סוף העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, הסקר שעליו מבוסס הדוח נעשה ב־2009. הוא סוקר היבטים של אמונה, ערכים ומנהגי דת ומסורת ובוחן מגמות של יציבות ושינוי בנושאים אלה, בהשוואה לנתוני סקרים קודמים שנערכו ב־1991 וב־1999. המדגם של 2009 כלל 2,803 יהודים ישראלים. מכל שלושת הסקרים אפשר ללמוד שהיהדות נוכחת בתודעתם של יהודים ישראלים רבים; היא מתבטאת בעיקר בקיום מנהגים וטקסים, אך גם באמונה ובערכים. הממצאים מלמדים על הלימה גבוהה בין האופן שבו יהודים ישראלים מגדירים את עצמם מבחינה דתית (חרדים, דתיים, מסורתיים, לא דתיים או אנטי־דתיים) לבין מידת השמירה על המסורת. עוד נמצא כי הדרך שבה יהודים ישראלים מגדירים את רמת הדתיות שלהם ואת המידה שבה הם שומרים על המסורת, היא מהותנית ויסודית; והיא קשורה באופן עקבי במשתנים סוציו־דמוגרפיים כמו מוצא, רמת השכלה והכנסה. ממצא בולט: שיעורים גבוהים יותר של יהודים ישראלים מגדירים את עצמם בשנת 2009 כדתיים או חרדים בהשוואה לשנת 1999, ושיעורים נמוכים יותר של יהודים ישראלים מגדירים את עצמם בשנת 2009 כחילונים שאינם אנטי־דתיים או כחילונים אנטי־דתיים.
כללי

כותרת

עוד מידע