המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
יחסה של החברה החרדית לאדם החריג: מאפקט ה"סטיגמות" לאפקט ה"הסתגלות"

יחסה של החברה החרדית לאדם החריג: מאפקט ה"סטיגמות" לאפקט ה"הסתגלות"

שם המחבר: ליפשיץ חפציבה , גלובמן רבקה
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: מבידול לשילוב: התמודדות עם מוגבלויות בקהילה
מספרי עמודים: 177-147
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: כרמל - בית איזי שפירא
מטרת הפרק לבדוק את שינוי היחס לאדם החריג בחברה החרדית, מ'אפקט הסטיגמות' ל'אפקט ההסתגלות', בעקבות הקמת המסגרות לטיפול בחריג החרדי בשנים האחרונות. ממצאי המחקר העלו שלושה מוקדים עיקריים כביטוי לתהליך השינוי שחל בטיפול בחריגים במגזר החרדי: 1. שינוי במודעות ובהכרה בקיומם של החריגים, כאשר הסטיגמות פינתה את מקומה להסתגלות. 2. עקרונות טיפול ופתרונות ייחודיים, ביניהם נורמליזציה, אינטגרציה ושילוב על בסיס מגדרי 3. הרבנים כמפיצים ותומכים בשינוי, למרות שהוא צמח 'מלמטה' ולא ביוזמתם. המחקר מצביע על כך ש'עיקרון איכות החיים', שעניינו זכות הפרט לאוטונומיה והחלטה בנושאים הנוגעים אליו גם אם הוא חריג, לא יושם בחברה החרדית, זאת מכיוון שהיא אינה מכירה בעיקרון חופש הפרט גם אצל אלו שאינם חריגים.
כללי

כותרת

עוד מידע