המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (חוק טל)

יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (חוק טל)

שם המחבר: אלמסי אוריאנה
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: מסמך
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
המסמך בוחן את יישומו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב–2012, המכונה "חוק טל". המסמך מציג את הרקע לחקיקת חוק טל ואת הסיבות לביטולו על-ידי בג"ץ, דן במרכיבי הסדר תורתו אומנותו ובהיקף החרדים המתגייסים לצה"ל והמתנדבים לשירות האזרחי-לאומי וכן בוחן את החלטות הממשלה ליישום החוק ואת אופן יישומן על-ידי הגורמים השונים. המסמך סוקר את נתוני התגייסות החרדים למסלולים השונים, החל בנח"ל החרדי וכלה במסלולי השח"ר למיניהם, ובודק את הדעות השונות שנשמעו בציבור ביחס למתן תמריצים או הטלת סנקציות לשם גיוס החרדים.
כללי

כותרת

עוד מידע