המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ילקוט רעים חרדים : שירת משוררים אגודאיים צעירים בארץ-ישראל בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים

ילקוט רעים חרדים : שירת משוררים אגודאיים צעירים בארץ-ישראל בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים

שם המחבר: פונד יוסף
תאריך לועזי: 2008
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: כרמל
שם הספר הוא פרפראזה על 'ילקוט הרעים' של השומר הצעיר, שפורסם באמצע שנות הארבעים והיווה ציון דרך בתולדות הספרות העברית החדשה. באותן שנים, בעולם תרבותי שונה לחלוטין, יצרו צעירים מן המחנה האגודאי, רובם ירושלמים, שירה עברית שמעט ממנה פורסם בעיתונים הצנומים של מחנה זה. הם חסרו מסגרת מעודדת יצירה, ולרשותם לא עמדו במות ספרותיות להצגת יצירותיהם. גם בקרב המחנה ממנו באו נחשבה יצירתם כ'ביטול תורה' וכעשייה חריגה. היוצרים הללו גילו תעוזה ומהפכנות, והתוו דרך חדשה בעולם התרבותי של המחנה האגודאי. שירתם ברובה אינה בגדר 'שירת קודש' ונושאיה מגוונים. היא לא נודעה עד כה לחובבי הספרות ולחוקרי היצירה העברית של תקופת המנדט. בחלקו הראשון של הספר נדון הרקע החברתי ליצירתם, והוצגו בו כמה מן המשוררים האגודאיים (ביניהם: אברהם הויזמן ומאיר צבי פרוש-גליקמן), ובחלקו השני הובא מבחר משיריהם.
כללי

כותרת

עוד מידע