המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
יסוד משותף של אזרחות (?): תפיסות האזרחות של "קבוצת הליבה" כלפי שלוש קבוצות מיעוט

יסוד משותף של אזרחות (?): תפיסות האזרחות של "קבוצת הליבה" כלפי שלוש קבוצות מיעוט

שם המחבר: אריאלי גל
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: חינוך אזרחי בישראל
מספרי עמודים: 402-361
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד
מחקר הבוחן את עמדותיה של חברת הרוב בישראל כלפי טיב אזרחותם של קבוצות המיעוט: החרדית, הרוסית שאינה יהודית, והערבית. הנבדקים: 550 ישראלים יהודים שאינם חרדים המשתייכים בזהותם ל'קבוצת ליבה' בחברה הישראלית, שהשתתפו בסקר טלפוני אשר בחן את עמדותיהם כלפי תפיסת הזכויות והחובות האזרחיות החלות כלפי המיעוט הערבי, החרדי, והרוסי שאינו יהודי בישראל. מממצאי המחקר: בכל הקשור להקצאת זכויות, הנבדקים דיווחו על תמיכה רבה יותר לזכויות רווחה, תמיכה בינונית לזכויות פוליטיות ותמיכה נמוכה בזכויות תרבותיות. מגמה זו ניכרת בעמדותיהם כלפי כל שלוש אוכלוסיות המיעוט. המיעוט החרדי קיבל מהנבדקים את התמיכה הרבה ביותר בנושא הקצאת הזכויות, בהשוואה לקבוצות הערבית והרוסית. מנגד, שיעור התמיכה בכל הנוגע להקצאת זכויות אוניברסליות כלפי שלוש קבוצות המיעוט היה נמוך יחסית. הממצאים מלמדים על הפער שבין תפיסת האזרחות הפורמלית של קבוצת הליבה ההגמונית בישראל, לבין תפיסת האזרחות שלה בפועל כאשר היא מתייחסת לקבוצות מיעוט.
כללי

כותרת

עוד מידע