המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
כבר לא חרדות למקצוע – עורכות דין חרדיות בישראל

כבר לא חרדות למקצוע – עורכות דין חרדיות בישראל

שם המחבר: חורי רינת
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן
מחקר העוסק בנשים חרדיות העובדות כעורכות דין בישראל, מאפייניהן, מניעיהן, יחסן אל העולם החיצוני – החילוני והחרדי כאחד, וכן השפעת הלימודים והעבודה על עולמן הפרטי ועל מעמדן החברתי. המחקר התבסס על 15 ראיונות עם עורכות דין חרדיות. מממצאי המחקר: עורכות-הדין החרדיות הגדירו את עצמן כ"שונות". השוני בא לידי ביטוי ברקע המשפחתי, באווירה בה גדלו, בסביבת המגורים וכדומה. מאידך, הן העידו כי יציאתן ללימודים נעשתה בהסכמה של הרבנים וההורים, ובעיקר של בני הזוג. בין הקשיים המיוחדים בהן נתקלו, ציינו המרואיינות את ההתמודדות עם התרבות החילונית בעיקר בעת הלימודים ובמהלך העבודה, ובצורך לתמרן בין העבודה לטיפול בילדים. רק מיעוטן ציין את יחס הסביבה החרדית אליהן כ"בעייתי". ניתן לראות בתופעה זו מהפכה שקטה בחברה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע