המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
כיצד מחזירים בתשובה-אסטרטגיות שיח אצל אמנון יצחק

כיצד מחזירים בתשובה-אסטרטגיות שיח אצל אמנון יצחק

שם המחבר: מוצ'ניק מלכה
תאריך לועזי: 2003
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: למ"ד לאיל"ש - קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית
מספרי עמודים: 168--183
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הוצאת צבעונים
המאמר מבקש להציג אחדות מן האסטרטגיות של השיח המיוחד שמטרתו להחזיר את ההמונים בתשובה, ומתרכז בדבריו של הרב אמנון יצחק הידוע. על רקע חקר הרטוריקה בעולם המערבי, מנסה המאמר לבדוק את דרכי השכנוע של המחזירים בתשובה, סוגי הטיעון, התמודדות עם תגובות, טכניקות של שידול, כגון מבנה 'הנחה-מסקנה', שימושים בציטטות, בסיפורים ובשאלות רטוריות. החוקרת מציינת כי הרב אמנון יצחק ממעט להשתמש בפסוקים מן המקורות, ומשערת כי מקורות אלה אינם מוכרים לקהל מאזיניו, והוא מעדיף להשפיע על רגשותיהם ולא על שכלם. הדבר מתבטא בשימוש בדימויים עממיים והומוריסטיים, בשאלות רטוריות ובסיפורי הצלחה אישיים, וביצירת פחד ותקווה. כמו כן הוא עושה שימוש בהסברים פסידו-לוגיים מתוך הסתמכות על המדע, המאשר לכאורה את אמיתות הדברים. מנגד, כאשר הסברי המדע אינם מניחים את דעתו, הוא פוסל אותם ומציג אותם באופן מגוחך.
כללי

כותרת

עוד מידע