המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
להיות ילדה חרדית פרקטיקות חיברות, שיח פדגוגי והבניית העצמי

להיות ילדה חרדית פרקטיקות חיברות, שיח פדגוגי והבניית העצמי

שם המחבר: יפה אורית
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
המחקר עוסק בזירת גני הילדים החרדיים, כזירה מסקרנת ומאתגרת שטרם נחקרה. תהליכי חיברות של הילדה החרדית בגיל הגן, והמשא ומתן שמנהלות הילדות עם התכנים והפרקטיקות שאליהם הן נחשפות. האתגר הוא לתרגם את עולמן של הילדות החרדיות בירושלים של שלהי המאה העשרים לשפת המחקר האקדמי-פסיכולוגי של ראשית המאה העשרים ואחת, להתבונן בו ולפרשו. המחקר מציע הבניית זהות לילדה החרדית בשלושה צירים: התרבותי-החרדי, המגדרי, והפדגוגי. המחקר כולל גם את הגננות החרדיות, עבודתן ותפיסת עולמן, שכן הן הדמויות המובילות את המפעל הסוציאליזטרי במסגרת הגן. מסקנות המחקר נוגעות ל'תוצרי הסוציאליזציה' של הגן החרדי, דרכי החשיבה, השפה, הזיכרון הקיבוצי החרדי, נרטיבים של רגש, ומושגי ה'צניעות'.
כללי

כותרת

עוד מידע