המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
לחיות ביחד: קונפליקט בין חרדים וחילוניים בשכונה חילונית בישראל

לחיות ביחד: קונפליקט בין חרדים וחילוניים בשכונה חילונית בישראל

שם המחבר: גנן אורי
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: עבודת מוסמך
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
מחקר המנתח מקרה בוחן של סכסוך שבין חרדים וחילוניים בשכונת קרית יובל בירושלים, שכונה שעברה שינוי דמוגרפי בראשית המאה העשרים ואחת, כתוצאה מכניסת אוכלוסייה חרדית אל תוך מרחב חילוני ומסורתי. המחקר עוסק בניתוח איכותני של סכסוך זה לאורך זמן, תוך התייחסות להקשרו העירוני והמנהלי הרחב, בהתבסס על ראיונות וחומר כתוב שפרסמו גורמים שונים הקשורים לסכסוך. ממצאי המחקר נוגעים לדימויים הדדיים המתעצמים תוך כדי הסכסוך, ולהגדרות שונות של רמת הסכסוך תוך בחינת הקשרו הכלל-ארצי. מסקנה בולטת: לגורמים ממסדיים האחראים גיאוגרפית ומנהלית על מרחב מסוים יש יכולת השפעה משמעותית על יחסים בין-קבוצתיים באותו מרחב. תרומת המחקר: 1. בתחום מדיניות תכנון עירונית. 2. הבנה מלאה יותר של סכסוכים בין חרדים וחילוניים בימינו גם בזירות אחרות. 3. כיווני מחשבה נוספים לגבי אופן ניהול סכסוכים בין קבוצות המצויות בתחושת איום הדדי.
כללי

כותרת

עוד מידע