המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ליווי והערכה של סטודנטים חרדים הלומדים במסגרת לימודי הנדסאות

ליווי והערכה של סטודנטים חרדים הלומדים במסגרת לימודי הנדסאות

שם המחבר: מלחי אסף
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד הכלכלה - מחקר וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
הנהלת משרד הכלכלה בקשה לבחון דרכים להגדלת מספר הגברים החרדים שישתלבו בלימודי הנדסאות ובהגדלת שיעורי הבוגרים מקרב אוכלוסייה זו. לפיכך, התבקש מנהל מחקר וכלכלה על-ידי מנהלי מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית) לגבש תוכנית הערכה וליווי מחקרית למסלול לימודים זה במטרה לבחון את הנקודות הבאות: אפיון חברתי של תלמידי הנדסאות במגזר החרדי, בחינת מערך הקשיים במהלך הלימודים ושביעות הרצון מהלימודים, בחינת הסיבות לבחירת מסלול ותחום הלימודים, בחינת רקע תעסוקתי ומצב תעסוקתי נוכחי, בחינת דרכים להגדלת מספר הגברים החרדים הלומדים במסלולי הנדסאות, הגדרת מדדי הצלחה ויישום למסלול הנדסאות לגברים חרדים.
כללי

כותרת

עוד מידע