המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
לימודי הליבה במוסדות הפטור בחינוך החרדי

לימודי הליבה במוסדות הפטור בחינוך החרדי

שם המחבר: וייסבלאי אתי
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: מסמך
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
בשנת הלימודים תשע"ג פעלו במערכת החינוך 302 מוסדות פטור ובהם 746,34 תלמידים. מוסדות הפטור הם בתלמודי תורה לבנים בחינוך היסודי החרדי, בהם לומדים תלמידים מכיתה א' עד כיתה ח'. אלו הן עמותות עצמאיות הקשורות לרשתות החינוך החרדיות הגדולות: מעיין החינוך התורני ומרכז החינוך העצמאי. האחריות המלאה על כלל ההיבטים הפדגוגים, המנהליים והתפעוליים של מוסדות הפטור, לרבות העסקת עובדי ההוראה, היא בידי הבעלות על המוסד. מוסדות הפטור מחוייבים בקיום לימודי תכנית היסוד (ליבה) כתנאי לקבלת תקציבים ממשרד החינוך. המסמך מציג את פירוט המקצועות והשעות שלהן מחוייבים לפי חוזר המנכ"ל מוסדות הפטור ב-55% לימודי ליבה, ובודק האם שעות אלה ניתנות בפועל, ומה לומדים התלמידים במסגרתן. המסמך נכתב בטרם הוקם הגף המיוחד לפיקוח על החינוך החרדי (2014) שתגבר את הפיקוח באמצעות עשרות מפקחים ומפקחות חרדיים, ועל כן קובע כי לשאלות אלה לא ניתן לקבל תשובה ברורה ומהימנה.
כללי

כותרת

עוד מידע