המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
לכודים ב'עיון': מה באמת לומדים בישיבות

לכודים ב'עיון': מה באמת לומדים בישיבות

שם המחבר: טיקוצינסקי שלמה
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: ארץ אחרת
כרך: 41
מספרי עמודים: 79--74
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: עמותת ארץ אחרת
שיטת הלימוד שפותחה על-ידי רבי חיים מבריסק במאה ה-19, תובעת מלומד התורה התמודדות עיונית מעמיקה עם מסכתות נבחרות בתלמוד. שיטה זו, שהיא איטית מטבעה, באה על חשבון לימוד רחב ומקיף של התלמוד כולו, והיא מתאימה רק ליחידים. אף-על-פי שעובדה זו ידועה לראשי ישיבות מזמן, ולמרות שהרב שך ניהל נגדה מאבק תקיף, עדיין היא מושלת ברמה. התוצאה היא דורות של אברכים הלכודים בעולם עיוני מעמיק, אך צר ביותר, בעוד שסוגיות רבות בתלמוד אינן מוכרות להם. המאמר מנתח את מאבקו של הרב שך בענין זה ובוחן את תוצאותיו, כמו גם את התרופפות האחידות וההתגוונות בעולם הליטאי לאחר מותו של הרב שך.
כללי

כותרת

עוד מידע