המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ללמוד וללמד: בין ידע אוניברסלי לערכי הקהילה החרדית – בשירות צמיחתם של תלמידים הפגיעים לסיכון

ללמוד וללמד: בין ידע אוניברסלי לערכי הקהילה החרדית – בשירות צמיחתם של תלמידים הפגיעים לסיכון

שם המחבר: מור פלורה , לוריא איתמר
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: עט השדה
כרך: 9
מספרי עמודים: 47--62
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: ג'וינט ישראל, מרכז ידע אשלים
קישור לרשומה המלאה
המאמר מתמודד עם אתגר ההתאמה של תכניות התערבות בחינוך לעבודה בקהילה החרדית. בראשית מציגים הכותבים נתונים גוברים והולכים על נשירה ואף מעורבות בפלילים מקרב יוצאי החינוך החרדי. חלק מן האתגרים שעליהם מצביעים מור ולוריא חבויים בשאלות ובדילמות מקצועיות כגון: מהי עבודת הצוות החינוכי, מהי הרחבת עבודת המחנכים לאור חשיבותו של המחנך בעבודה עם תלמידים בסיכון, מהי הטרמינולוגיה המקצועית וכיצד להתאימה להלכי הרוח של הקהילה, מהו השימוש בשפה רגשית שאיננה זמינה לחדר המורים החרדי, ומה הצורך בפיתוח תפיסות עבודה עם תלמידים במצבי סיכון במרחב החינוכי החרדי.
כללי

כותרת

עוד מידע