המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
לשון הפשקווילים

לשון הפשקווילים

שם המחבר: שפירא ציפורה
תאריך לועזי: 2005
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: פשקווילים: מודעות קיר וכרזות פולמוס ברחוב החרדי
מספרי עמודים: 47--42
מקום הוצאה: ירושלים ותל אביב
שם ההוצאה: מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
פרק מבוא לאלבום 'פשקווילים' מאת ניצה בהרוזי-ברעוז (ראו ערכה), מאת מי שכיהנה כיועצת הלשון של 'קול ישראל'. הפשקוויל נותן ביטוי ללשון החיה, הדינמית והססגונית, המבטאת את מחאת הרחוב החרדי, מתאימה את עצמה לדרישות החברתיות, ומשרתת את הכותבים והקוראים כאחד. היא מותכת מרבדים שונים של השפה העברית: לשון המקרא, חז"ל, ימי הביניים, היידיש, וכמובן גם השפה החיה המדובר בחוגים אלה. לבדיקת לשון הפשקוילים נבחרו כ-100 מודעות. מממצאי המחקר: הכתיב – אינו אחיד, ישנו שימוש רב בראשי תיבות, בשמות תואר חזקים, לעתים בשרשרת, כדי לגרום להעצמת רגשות ולדרבן לפעולה. לעתים ישנן גם מוזרויות וחריגות לשוניות, אשר קשה לדעת אם הן נובעות מזלזול בדקדוק, או מתוך כוונה למשוך את לב הקורא. החוקרת מצאה כי תוארי כבוד והערכה הסמוכים לשמותיהם של גברים רבים מתוארי הכבוד הסמוכים לשמותיהן של נשים, שכן האשה בחברה החרדית אינה ממלאת תפקידים ציבוריים המשרתים את כל הקהילה.
כללי

כותרת

עוד מידע