המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מאבקי הירושה בחסידות חב"ד

מאבקי הירושה בחסידות חב"ד

שם המחבר: דהן אלון
תאריך לועזי: 2008
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: כיוונים חדשים
כרך: 17
מספרי עמודים: 219--204
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: ההסתדרות הציונית העולמית
הורשת אדמו"רות הוא ענין מיסטי בעל מעמד מרכזי בתולדות החסידות. אלא שבחסידות חב"ד מסתבר שלמרות מאפייניה הממסדיים והמסורת הארגונית של החצר, אין מנגנוני הורשה ברורים, וכמעט בכל דור התעוררו מחדש מאבקים סביב שאלת ההנהגה. המאמר סוקר את דרך התמנותו של הרבי מנחם מנדל, בין הגרסה הרשמית כפי שבאה לידי ביטוי בחיבור 'ימי מלך', לבין המציאות ההיסטורית שכללה מאבק בינו לבין גיסו ר' שמריה גוראריה. מסתבר כי מה שהכריע את דמותו של היורש הייתה הדינמיקה הפנימית שהתעוררה בחסידות לאחר מותו של המוריש, ולא רצונו הברור של האחרון. לדברי הכותב קיים 'אינסטינקט קולקטיבי' בתנועה, ולהיסטוריוגרפיה החב"דית יש דרך לארגן את הזיכרון הקולקטיבי של החסידים באופן כזה שהמועמד הנבחר, גם אם נבחר בדיעבד וכנגד מועמדים עדיפים ממנו, הופך למועמד האולטימטיבי ובחירתו משקפת את רצון האדמו"ר הקודם.
כללי

כותרת

עוד מידע