המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מאפייני שוק המגורים באשדוד והמלצות למדיניות שיווק קרקעות ביישוב

מאפייני שוק המגורים באשדוד והמלצות למדיניות שיווק קרקעות ביישוב

שם המחבר: דגני אבי , דגני רינה
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: מכון גיאוקרטוגרפיה ומשרד השיכון
קישור לרשומה המלאה
הדוח מספק מידע על התנהגות שוק הדיור בעיר אשדוד (נכון לשנת 2005) ועל הביקוש למגורים בעיר של שלוש קבוצות אוכלוסייה: חרדים, עולים מבריה"מ לשעבר ושאר התושבים. המחקר התבסס על ראיונות עומק עם גורמי נדל"ן מוסמכים בעירייה, במשרד השיכון ובשוק הפרטי, על איסוף חומר ממקורות מוסמכים. לעבודה שני חלקים, החלק הראשון התייחס לניתוח הביקוש מול ההיצע למגורים באשדוד והחלק השני עסק בניתוח תוצאות הסקר שנערך בעיר. ממצאים עיקריים: באשדוד ב- 2005, כ- 216,000 תושבים, מהם כ-28% עולים וכ- 15% חרדים. לאשדוד מאזן הגירה חיובי, בעיקר העלייה מבריה"מ לשעבר, ביקוש בקרב האוכלוסייה החרדית ולאחרונה גם ביקוש מצד יהודי צרפת. גודל ממוצע של משפחה באשדוד הוא כ- 3.9 נפשות למשק בית. בקרב החרדים כ – 5.5 נפשות, בקרב העולים והאוכלוסייה האחרת בעיר כ- 3.8-3.9 נפשות. בקרב החרדים כ- %75 הם מתחת לממוצע רמת ההכנסה, יותר מחציים "הרבה מתחת לממוצע".
כללי

כותרת

עוד מידע