המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מאפייני שוק המגורים בביתר עילית והמלצות למדיניות שיווק הקרקעות ביישוב

מאפייני שוק המגורים בביתר עילית והמלצות למדיניות שיווק הקרקעות ביישוב

שם המחבר: דגני אבי , דגני רינה
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: גאוגרטוגרפיה - משרד הבינוי והשיכון
קישור לרשומה המלאה
המסמך מציג נתוני דיור ותכנון על ביתר עלית, נכון לשנת 2004, כולל המלצות למדיניות השיווק של קרקעות ביישוב מצד משרד הבינוי והשיכון. העיר מהווה פיתרון לצורך שנוצר בשוק. קיימים לחצים מצד האוכלוסייה החרדית לעזוב את הריכוזים המסורתיים ולהגר ליישובים בהם ממוקמות קהילות חרדיות ובהם מחיר הקרקע הוא זול מספיק. מממצאי הדוח: אכלוסה של ביתר עילית החל בשנת 1990. מאז גדלה האוכלוסייה בקצב מהיר מאד, מהמהירים ביותר בישראל. בסוף שנת 2003 מנתה אוכלוסיית ביתר עילית 23 אלף תושבים, בכ-4,600 משקי בית. מממצאי סקר שבוצע עולה כי גודל משק בית 5 נפשות בממוצע. קיים בביתר עילית עודף ביקוש ליחידות דיור. הדבר בא לידי ביטוי בהצעות למכרזים מצד חברות קבלניות ויזמיות, בקצב השיווק, במועד השיווק (לפני תחילת הבנייה או במהלכה) ובמלאי הדירות הקטן יחסית. עודף הביקוש תורם להתפתחות העיר באופן חיובי ובקצב מהיר: המכרזים מצליחים, השיווק מאפשר לכולם להרוויח ובשורה התחתונה 78% מהתושבים שבעי רצון מהמגורים ביישוב.
כללי

כותרת

עוד מידע