המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מגטו לפרוור: תמורות בארגון המרחבי החרדי

מגטו לפרוור: תמורות בארגון המרחבי החרדי

שם המחבר: כהנר לי , שלהב יוסף
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה
מספרי עמודים: 272--252
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק סוקר את תהליכי התפרסותה של האוכלוסייה החרדית בישראל, ובמיוחד את הרחבתו של 'המשולש החרדי' (שקודקודיו הם הריכוזים החרדיים בירושלים, בני ברק ואשדוד) על ידי ערי הפרוור החרדיות החדשות: אלעד, מודיעין עילית רמת בית שמש וביתר עלית. התפתחות גיאוגרפית זו מייצרת פעילויות, גופים וממעמדות שלא היו קיימים בחברה החרדית עד כה, ומשמשת כר נוח לשינויים בתפיסות העולם, במיקום ובהתנהלות של האוכלוסייה החרדית במרחב חדש זה. לצד הציפיות שהמרחב הגיאוגרפי החדש יחזק את ההומוגניות והסגירות, מתרחשים גם תהליכים הפוכים: היחלשות בפיקוח על חברי הקהילה ופריצת 'חומות הקדושה'. ימים יגידו איזה כוח מבין הכוחות המנוגדים יגבר, האם ההתבדלות, או הפריצה הגיאוגרפית החברתית.
כללי

כותרת

עוד מידע