המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מגע והערכות של הציבור הישראלי על 'חוזרים בתשובה'

מגע והערכות של הציבור הישראלי על 'חוזרים בתשובה'

שם המחבר: כהנמן עירא
תאריך לועזי: 1978
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון למחקר חברתי שימושי - המכון לקומוניקציה - האוניברסיטה העברית
דוח מחקר שהוגש למכון ון ליר בסוף שנות השבעים, במתייחס לתופעת 'החזרה בתשובה' שהחלה אז את דרכה בחברה הישראלית. מן הממצאים: כחמישים אחוז מן הציבור סברו כי מדובר בתופעה בעלת השפעה על החברה הישראלית, וההערכה השכיחה היתה כי מדובר בהשפעה חיובית. למעלה משני שליש מן הציבור סבורים שהחברה הישראלית זקוקה לחיזוק הערכים הדתיים, אך רק מחצית סבורים כי החזרה בתשובה היא הדרך לכך. אף הדימוי של החוזרים בתשובה בסוף שנות השבעים הוא שהם 'מאושרים', מאוזנים', ו'אמיצים', ומניעיהם סובייקטיביים לגמרי. כמו כן, בשנת 1978 מצבה הכללי של ישראל הוערך לגמרי ללא זיקה לתופעת החוזרים בתשובה. עם זאת נמצא קשר בין תגובות חיוביות כלפי התופעה, לבין עמדות השוללות ויתורים טריטוריאליים בגדה המערבית.
כללי

כותרת

עוד מידע